cocuk-beslenmesi

Ders evde, ödev okulda… Eğitimde teknoloji kullanımının yaygınlaşmaya başlaması, sınıflarda ve hatta okullarda bir dönüşüme gitme ihtiyacı ortaya çıkarttı. İşte bu dönüşüm, teknolojinin sağladığı imkânları öğretimde etkili bir biçimde kullanma ve öğrencileri bir üretim sürecinin içine dâhil edip, onlara çağa uygun öğrenme ortamları tasarlamakla gerçekleşecek. Yenilikçi yaklaşımlarıyla Türkiye’de eğitime yön veren Vizyon Kolejinin en etkili öğretim modellerinden biri olarak yıldızı parlayan Flipped Classroom, öğretimde zaman ve mekân sınırlamalarını kaldıran ve teknolojinin çok aktif olarak kullanıldığı bir model olarak bizlere yepyeni bir eğitim anlayışı sunuyor.

Flipped Classroom nedir?
Flipped Classroom yaklaşımı en özet ve dar tanımıyla, sınıfta öğrencilerin karşısına geçip anlatılan dersleri önceden videoya kaydederek dersi eve taşımak ve ev ödevi olarak öğrencilere verilen görevleri ve aktiviteleri sınıfta uygulamak -yani sınıfı ters-yüz etmek (flip)- şeklindedir. Bir başka ifadeyle, Flipped Classroom modelinde öğrenciler evde ders anlatım videosunu izler ve sınıfta tartışma, grup çalışmaları, sunumlar ve küçük projeler ile meşgul olurlar. Hem sınıf içinde (yerinde) hem de uzaktan öğrenmeyi (içeriğe erişimin mümkün olduğu herhangi bir yerden) içerdiği yani yüzde yüz online uygulanmadığı için karma öğrenim (blended learning) kategorisine girmektedir.

Sınıfta geçirilmesi gereken zamanı işbirliği gerektiren çalışmalara, sorgulamaya ve düşünmeye ayırıyoruz.
Vizyon Koleji Genel Müdürü Abdulkadir Özbek, ‘’Öğrencileri 21.Yüzyılın gerektirdiği donanımla yetiştirmek farklı öğretmen rollerinin ortaya çıkmasını da zorunlu kılmaktadır. Flipped Classroom modeli, sınıfta geçirilmesi gereken zamanı işbirliği gerektiren çalışmalara, sorgulamaya ve düşünmeye ayıran bir öğretim anlayışıdır.’’ diyor. Flipped Classroom, öğretmenleri içerik aktarandan içerik tasarlayana ve öğrencileri pasif bilgi tüketicilerinden öğrenmede bireysel güdümlü ve daha işbirlikçi aktif öğrenenlere dönüştüren güçlü bir katalizör görevi görüyor. Buradan hareketle, öğrencilere 21. Yüzyılın gerektirdiği eleştirel düşünme, iletişim, üretkenlik, işbirliği becerilerini kazandırmada bu model büyük bir ihtiyaç haline geldiğini belirten Abdulkadir Özbek, Vizyon Kolejinde Flipped Classroom modeliyle işlenen derslerin oranını her geçen yıl arttırmayı hedeflediklerini belirtti.

Flipped classroom ile Öğrencilerin öğrenme sorumluluğu artıyor, üst düzey öğrenme gerçekleşiyor.
Öğrencilerin kendi öğrenme hızlarında, istedikleri zaman ve mekanda dersleri takip edebildiği flipped classroom modelinde dersler, daha katılımcı ve interaktif hale geldiği için öğrenciler daha fazla öğrenme fırsatı elde ediyorlar.Herhangi bir sebepten dolayı derslere katılamayan öğrenciler, dersten geri kalmayıp, öğrenme problemi yaşamıyor.

Dersin öğretimi daha bireyselleştirilmiş olduğundan her öğrenciyi derse dahil oluyor.
Bu model ile öğrenci ve öğretmen arasındaki etkileşim artıyor ve öğretmen sınıfta öğrencilerine daha fazla zaman ayırabilir hale geliyor.