Banka hesabımızdaki para, ay ortasına gelmeden tükeniyor. Yakınlarımızla dertleşirken “elektrik, su, telefon, doğalgaz… Sanki bütün ay, faturaları ödemek için çalışıyorum” diyoruz.  Kara kara düşünüp para sıkıntısından kurtulmanın yolunu arıyoruz. Gerçekten, bu duruma çözüm bulmak mümkün mü? Para sıkıntısından kurtulmak için bizi çözüme götürecek yol aslında, tam olarak da dert yandığımız faturalardan geçiyor ve sahiden de bütün ayı, faturaları ödemek için çalışarak geçiriyoruz. Sorunu tespit ettiğimize ve kabullendiğimize göre çözüm için harekete geçebiliriz, değil mi?