Meme implantı seçerken nelere dikkat etmek gerekiyor?

Meme büyütme ameliyatı hasta memnuniyeti en yüksek estetik ameliyatlardan biri olsa da, uygun şekil, büyüklük ve yüzey fiziksel özelliğine sahip bir implant kullanılmayışı ameliyat sonucunu başarısız kılabilmektedir. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Zekeriya Kul, meme implantı seçimi hakkında faydalı bilgiler sunuyor.

Meme ameliyatı öncesi dönemde implantın seçimi konusunda olabildiğince objektif veriler (vücut, göğüs kafesi ve meme anatomisine ait matematiksel değerler, deneme implantları ile ayna karşısında prova ve 3 boyutlu görüntüleme yöntemleri) kullanılmalıdır. Yani implant seçimi, geçmişte ve günümüzde hala birçok cerrah tarafından tercih edildiği gibi sadece tecrübeye dayalı bir biçimde subjektif olarak yapılmamalıdır. Hastaların da bu konuda bilinçli davranmaları, planlamaya bizzat iştirak etmeleri, gerekirse görseller üzerinden beklentilerini dile getirmeleri, yani özetle nihai silikon seçimine cerrah ile birlikte karar vermeleri gerekmektedir.

Ameliyat öncesi dönemde öncelikle göğüs kafesinin şekline ve memenin göğüs kafesindeki yerleşim bölgesine bakarak sizin için  “yuvarlak mı, yoksa damla silikon mu, yoksa her ikisinin de özelliklerini içeren ergonomix model silikon mu uygun olacak?”  sorularına yanıt arıyoruz.  Ardından,  silikonun büyüklüğünü belirliyoruz. Silikon büyüklüğünü belirlemede bizim için birkaç parametre önemli. Bunlardan biri, meme derisinin esneme miktarı. Nitekim çok gevşek bir deriye sahip yani içi boş bir memeyi tam olarak doldurmak için, yüksekliği yani projeksiyonu fazla bir implant kullanmak gerekir. Aynı zamanda memenizin göğüs kafesi üzerinde oturduğu taban çapı da bizim için önemlidir. Bu taban çapını aşmayan bir silikon implant kullanmak, hem sağlık hem de estetik sonuç açısından büyük önem taşır. Meme derisinin esneklik miktarına göre, memenin taban çapını ve silikonunun yüksekliğini belirledikten sonra, silikon firmaları tarafından oluşturulmuş kataloğa bakarak, sizin için en ideal silikonun ne olduğunu belirleyebiliyoruz. Ancak implant seçiminde bir diğer parametre de sizin beklentileriniz olduğu için, implant büyüklüğü; katalogda belirlediğimiz; alt ve üst sınırları aşmamak kaydıyla artış ya da azalış gösterebilir. Ama unutmamak gerekir ki, implant büyüdükçe, dokular üzerine binen yük artacak,  bu durum; erken dönemde büyük ve gergin bir meme görünümü, geç dönemde ise silikonun yaptığı baskıdan kaynaklı dokularda incelme ve implantın dokunulduğunda hissedilir hal alması gibi problemlere neden olacaktır. Eğer sağlık ve estetik bir arada olmalı diyorsak mutlaka ideal ölçülerde bir silikon seçmek gerekir.

Yorum Yapın