California Cevizi
California Cevizi

Kur’an’da geçen bebek isimleri ve anlamları

Yeni doğmuş ya da doğacak çocuğunuza isim düşünüyorsanız, Kur’an-ı Kerim’de geçen isimlere göz atabilirsiniz. Yüksek Topuklar ekibi olarak sizler için, Kur’an’da geçen bebek isimleri ve anlamlarını listeledik. Özel haberimizi hemen okumaya başlayın!

ACAR- Cesur, becerikli.

ACER- Hz.İsmail’in annesi.

AFRA- Ayın on üçüncü gecesi. Beyaz toprak. Afra binti Ubeyde: Sahabe hanımlardan.

AHSEN- Daha güzel, çok güzel, en güzel. (Kız ve erkek ismi)

AKAY- Dolunay.

ALGAN- Fetheden , alan

ALYADUA- Gökyüzünün yakarışı.

ARDA- Hükümdar yada kumandan asası. İşaret olarak yere dikilen çubuk. Meriç ırmağının Edirne yöresindeki önemli bir kolu. Uygur yazılarında geçen çok eski bir Türk adı. Sonra gelen.

AYŞIL- Ay gibi ışıl ışıl.

AZRA- Yine iffete tekabül eden, namuslu ve tertemiz kadın.

BARAN- Yağmur.

BELİNAY- Cennette peygamber çiçeği

BENGİSU- Ebedilik, ölümsüzlük veren su.

BEREN- Güçlü, kuvvetli. Akıllı.

BERFİN- kardan yapılmış, tertemiz.

BERRA- Doğru sözlü, hayır işleyen kimse. (Kız ve erkek ismi)

BERRE- Temizleyici.

BETÜL- Bakire. Erkekten çekinen, erkeklere yaklaşmayan namuslu kadın. Ayrı kök salan fidan. Hz. Meryem’in lakabı. Hz. Muhammed (s.a.s)’in kızı Hz. Fatıma’nın lakabı.

BÜŞRA: Mutluluk getiren haber.

BUĞLEM- Cenneti müjdeleyen melek.

BURAK- Hz. Muhammed’in (s.a.v) Miraç’ta bindiği efsanevi ata verilen isim.

CEYLİN- Cennetin kapısı ve cennete açılan kapı.

DALAN- Birincisi Biçim. ikinci ince, narin, zarif.

DALYA- Yıldız çiçeği.

DİDAR- Yüz, çehre. Görme, görüşme. Görüş kuvveti. Açık meydanda.

DİREM- Akça, para. Gümüş para.

DUHA- Kuşluk vakti. Kur’an-ı Kerim’de 93. surenin ismi. (Kız ve erkek adı ismi)

EBRAR- Hayır sahipleri. İyiler, dindarlar, özü sözü doğru olanlar.

ECHER- Son derece güzel kadın. Gündüz iyi görmeyen karmaşık gözlü.

ECİR- Bir iş ya da emek karşılığı verilen şey. Sevap. Aziz sevgili.

ECRİN- Allah’ın hediyesi.

EFGAN- Figan, ağlayıp inleme, feryat.

EFSA- Cennet ırmaklarından birinin adı. Sihirbaz.

ELYESA- Kur’an-ı Kerim’de adı geçen bir peygamber.

EMİN- Korkusuz kimse. Emniyette olan. İnanan, güvenen. İnanılır, güvenilir. Şüpheye düşmeyen, kati olarak bilen. Emanet olarak idare edilen dairelerin başı. Hz. Muhammed “s.a.v” ve Cebrail’in adı.

EMİR- Bir kavmin, bir şehrin başı. Büyük bir hanedana mensup kimse. Peygamberimizin soyundan gelen. Kumandan. Abbasi devletinde başkomutan. Osmanlı devletinde beylerbeyi ve Tanzimat’tan sonra sivil paşalığın ilk derecesi.

EMRE- Aşık, dost. Beylerbeyi. Büyük erkek kardeş.

ENER- En yiğit, en kahraman kişi.

ENSAR- Yardımcılar, muavinler, müdafiler, koruyucular. Medine’ye hicretle Mekkeli muhacirlere yardım eden. Medineli müslümanlara verilen ad. Kur’an-ı Kerim’de çok geçen kelimelerden birisi.

ERAY- Ay gibi parlak, temiz erkek.

ERÇİN- Merdiven, basamak. (Kız ve erkek ismi)

ERVA- Çok güzel genç. Son derece cesur ve yiğit adam.

ERVA- Temiz ahlaklı kız

ESLEM- Allah’a teslim olmak anlamında canım. (Kız ve erkek ismi)

ESREFUNNISA- Kadınların en şereflisi, hanımların en onurlusu.

EYÜB- Sabırlı. Dönen, pişman olan, günahlarına tövbe eden. Kur’an’da adı geçen peygamberlerden. Güzel sabır sahibi. Allah’ın imtihanına güzellikle sabredip mükafat ve ihsana ulaşmıştır.

EZGÜ- Makam, hava. (Kız ve erkek ismi)

EZRA- Pek fasih, sözü düzgün adam. Beyaz kulaklı siyah at.

EZRAK- Mavi gözlü. Gök rengi saf ve temiz su. (Kız ve erkek ismi)

FERMA- Emreden, buyuran. Amir. (Kız ve erkek ismi)

FEYZAN- Çok bereketli, çok verimli.

FÜSUN- Büyü sihir. Şaşırtıcı güzelliğe sahip, hayret verici derecede güzel.

GİZEM- Sır karşılığı olarak kullanılan bir kelime.

GONCA- Henüz açılmamış gül, tomurcuk. Sevgilinin ağzı.

GÖĞEM- Halk dilinde yeşile çalan mor. (Kız ve erkek ismi)

GÜRHAN- Hanlar hanı. Kara-Hitay prenslerine verilen unvan.

GÜRKAN- Bol kan. Genç, taze, gelişmiş, serpilmiş.

HÜMA- Devlet kuşu. Saadet, mutluluk.

İCLAL- Kudretli büyüklük.

İLTEBER- Eski Türklerde vali, kumandan anlamlarında unvan.

İREM- Cennet bahçesi. Ok veya kurşun atılan nişan tahtası. Cenk denilen musiki aleti ve bunu icad edenin adı. Ad kavmi zamanında, Şeddad tarafından cennete benzetilme amacıyla yapılan bahçe olup, Şam’da veya Yemen’de bulunduğu söylenir. (Kız ve erkek ismi)

İREM- Cennet.

KAAN- Çin ve Moğol imparatorlarına verilen isim. Hakan, hükümdar.

KANSU- Çin’in kuzey batısında önemli bir sınır kenti. Çin’de müslümanların en çok bulunduğu eyalet.

KARİN- Yakın. Nail olan. Hısım komşu. Mabeynci.

KATRE- Damla. Damlayan şey.

KAYHAN- Sert, güçlü sesli okuyucu, kayayı bile delecek güçte sesi olan okuyucu.

KAYRA- Tanrı yardımı; Tanrı’dan ya da büyük bir kimseden gelen iyilik, kayırma, yardım, destek.

KAYRAL- Kayrılan, himaye edilen.

KEREM- Cömertlik, soyluluk büyüklük.

KEVSER- Cennette bulunduğuna inanılan kutsal su.

KORAY- İyice kor rengine gelen ay.

KORÇAN- Ateşli, canlı, hareketli.

KÜBRA- Büyük olan Ekber’in müennesi. Hadicetü’l-Kübra: Hz. Peygamberin ilk hanımı.

KUMRU- Güvercinlerden, uzunca kuyruklu boynunun yanlarında benekler bulunan ve güvercinlerden daha küçük olan boz renkli kuş.

MARZIYE- Allah’ın kendisinden razı olduğu, Rabb’ine varmaya hazırlanmış kişi anlamındadır. Bunun diğer bir formu olan isim ise Raziye’dir ki, Allah’tan razı olmuş kişi, Allah’ın kaderine razı olan kadın.

MERİH- Dünya’dan sonra güneşe en yakın olan gezegen.

MERT- Sözünün eri, sözünde duran.

MİNA- Liman.

MİRAY- Ayın ilk günleri.

NİSA- Kur’an-ı Kerim’in 4. suresi anlamı kadın.

OGÜN- Anımsanan belirli bir günde doğan. (Kız ve erkek ismi)

OĞUZ- Mübarek, saf ve iyi yaratılışlı. Genç, sağlam, güçlü. Anlayışı kıt, bön. Köylü. Tosun. Türk efsanelerinde geçen büyük bir kahraman. Büyük bir Türk boyu olarak kullanılır.

ONUR- Şeref, haysiyet, izzet-i nefs.

ORHUN- Orta Asya’da bir ırmak. Orta Asya Türklerinin kullandığı en eski yazı. Yüksek, yüce Hun anlamında.

OYTUN- Kutsal, mübarek. Beğenilen, güzel yer. Alçak yer, ova. (Kız ve erkek ismi)

OZGAN-Öne geçen, kazanan, başarılı.

RANA- Güzel göze hoş gelen.

RAVZA- Suyu yeşilliği bol olan yer bahçe.

SARA- Prenses. Hz. İbrahim’in hanımı. Halis, katkısız, temiz.

SARE- Saf, temiz.

SARP- Çetin, sert, şiddetli. Dik, çıkılması ve geçilmesi zor.

SARPER- Sert, güçlü erkek.

SEDEF- Bazı deniz hayvanlarının “midye, istiridye gibi” sert, beyaz ve parlak kabuğu. Bu kabuktan yapılmış veya süslenmiş eşya.

SEDEN- Uyanık, tetikte, gözü açık olan.

ŞEHBAL- Kuş kanadının en uzun tüyü.

SELEN- Sel gibi coşkun, taşkın kimse. (Kız ve erkek ismi)

SELİKA- Güzel konuşma ve yazma kabiliyeti. (Kız ve erkek ismi)

SELVA- Bal. Büyük bıldırcın. Tih çölünde bulundukları sürece, İsrailoğulları’na Allah tarafından kudret helvasıyla birlikte, karınlarını doyurmak için gönderilen kuş. Ekvator da sık balta girmemiş orman.

SEMA- İşitme, duyma. Musiki dinleme. Gökyüzü. Felek.

SENA- Övgü ile ilgili. Şimşek parıltısı. Şükretme.

SERTAÇ- Baştacı, çok sevilen, sayılan.

SERTAP- İnatçı, direngen.

SEVDE- Siyah, esmer, esmer güzeli. Mü’minlerin annelerinden birisi Hz. sevde.

SEVİL- Her zaman sevilen, beğenilen biri olma temennisi.

ŞEVVAL- Hicri takvime göre yılın 10. ayı, ilk üç günü Şeker Bayramıdır. (Kız ve erkek ismi)

ŞEYMA- Bedeninde ben veya benzer bir izi olanlar. Hz. Peygamber’in süt kardeşi.

SEYYİDETUNNİSA- Kadınların efendisi.

SEZER- Duyar, hisseder, anlar. (Kız ve erkek ismi)

SORGUN- Bir tür söğüt ağacı. Sıtkı, sert. Çok uzun ve güzel saç.

SOYHAN- Han soyundan gelen.

SUDEN- Peygamber efendimizin cennette en çok sevdiği ağacın ismi.

SÜSEN- Çiçekleri iri, güzel görünüşlü ve kokulu bir süs bitkisi. Zambak.

TAHİRE- Hz. Fatıma’nın tertemiz olduğunu anlatan isimlerinden biri. Bu isimle, Fatıma’nın Peygamberimiz’den bir parça olduğu bilgisine atıf yapılır.

TUANA- Cennete düşen ilk yağmur damlası.

UMUT- Ummak, beklemek, ümit etmek.

YAREN- Dost, arkadaş.

YİĞİT- Güçlü, cesur.

ZEHRA- Gül yüzlü, parlak yüzlü, çiçek simalı.

ZEKİYE- Anlayışlı, kavrayışlı, zeka sahibi.

ZİNNUR- Nur saçan.

ZİŞAN- Şanlı, şerefli. Canlı. Bir tür lale.  (Kız ve erkek ismi)

ZÜMRA- Güzel iyi ahlaklı, zeki bilgili kadın.

Yorum Yapın

vestel