kahvvafalindaharff-2Eğer dostlarınızla güzel bir sohbetin orta yerinde, kallavi bir kahve içmezseniz, o sohbetin de tadında biraz eksiklik var gibi hissedebilirsiniz. Kahvenin “40 yıllık hatırla” anlatılmak istenen yanı, dostluklara, güzel sohbetlere, iyi ilişkilere bahane olmasıdır. Kahveyi içince falına bakmak da adet olmuştur. Ancak fal denilen ve sembollerin anlam kazandığı bu sezgi gücüne dayalı işte, harfler ne anlama geliyor, biliyor musunuz? Birlikte göz atalım!

Genellikle kahve içtikten sonra kapatılan fallarda oluşan sembollerde, pek çok harf görmek mümkündür. Bu harflerin kendilerince bazı anlamları vardır.  Bu anlamları en iyi şekliyle yorumlamak, fala bakanın ustalığına kalmıştır. Ancak genel anlamda harflerin bulunduğu alan başka sembollerle bağlantılıysa, o harfi isminde veya ismin başında olan biriyle ilgili gelişmeler olarak yorumlayabilirsiniz. Tüm harfler için o isimli biriyle ilişkilendirerek yanındaki sembolleri yorumlamak doğru bir anlam verebilir.

Türk kahvesi nasıl yapılır?

A: Alfabenin ilk harfi olduğundan bir olaya yeni adım atmak, başlangıç yapmak anlamı taşır.

B: Bereket, bolluk ve kısmet, aynı zamanda emek verilen işlerden sonuç almaktır.

C-Ç: Edilen duaların karşılığını bulmak, zamanı gelmemiş ama olacak işler için duacı olmaktır.

D: Sıkıntılarla karşılaşılabileceğini ancak tüm zorlukları yenecek güce sahip olunacağını simgeler.

E: Bir yuva kurmak, ortaklık kurmak, emek vererek sahip olunan güzel bir imzalı olay demektir.

F: Çevrenizde olabilecek düşmanlara karşı dikkatli olmak gerekir.

Kahve falı nasıl bakılır? Tıklayın, öğrenin!

G: Beklenenden daha az olana sahip olunacağı yönünde bir işarettir.

H: Özlenen birine kavuşmak, beklenen bir kişinin gelmesidir.

I-İ: Sorulara cevapların bir anda geleceğini, hiç ummadığınız anda aklınızdaki soruların yanıtlarıyla karşılaşacağınızı simgeler ancak vadesi biraz uzundur. 3-6 ay arası denilebilir.

J: Her olasılığa karşı hazır olunacağını ve olayların yönüne göre davranarak, işlerin altından kalkılacağını söyler.

K:Biri tarafından canının acıtılabileceğini veya hayal kırıklığı yaşayabileceğini ancak doğru tepkiler vererek ve akıllıca hareket ederek, olaylardan etkilenmeden kurtulabileceğini simgeler.

L: İçindeki saf duyguların ve yüreğinden gelen sese kulak vererek doğru yolun bulunacağıdır.

M: İnançların, maneviyatın, teslim olmanın ve kabul etmenin gerekliliğini anlatır.

N: Yeni bir olay adım atılabileceğini ancak henüz işin yarısının tamamlandığını, ancak bir süre daha çalıştıktan ve emek verildikten sonra tamamına sahip olunacağını açıklar.

Tarot falına baktırmak için tıklayın!

O-Ö: Hiç umulmadık yerden gelebilecek bir yardımı simgeler.

P: Farklı bir açıyla bakarak, yeni bir düşünce sistemiyle olayları irdelemek gerektiğini, yani taktik veya rota değiştirilmesi gerektiğini söyler.

R: Dava, mahkeme, resmi olaylarla ilgili haber verir. Eğer R harfi karanlıkta kalmışsa olumsuz, beyaza bakıyorsa olumlu sonuçlanır.

S-Ş: Yakın zamanda gelecek müjdeli bir haberi ancak arkasındaki niyetin tam olarak anlaşılması gerektiğini, ardında kötü fikirli düşünceler insanlar olabileceğini simgeler.

T: Bereket ve zenginliği simgeler. Sahip olduklarınızın farkına vararak, şükretmenin önemini anlatır.

U-Ü: Çok emek vererek azar azar gidilecek yolları ve sonunda düşlenene kavuşulacağını müjdeler.

V: Biraz zamana bırakmak gerektiğini, bazı şeylerin hayrınıza olmayabileceğini ve sabırla beklemek gerektiği anlamı taşır.

Y: Bilmediğiniz, yeni insanlarla tanışabileceğinizi ve onlarla yaşayabileceklerinizi anlatır. Yanındaki sembollerle birlikte değerlendirilmelidir.

Z: Olayların birbirine bağlı olarak gelişeceğini ancak sonunda tümüyle hallolacağını anlatır.