Bir kişinin ideal (olması gereken) kilosunu bulmak için çeşitli yollar ve hazırlanmış cetveller vardır.

 

Her zaman uygulanabilecek şu basit formül eskiden beri sık kullanılmaktadır:

 

Boy 150’den çıkarılır.

 

Bulunan rakamın dörde bölünmesiyle elde edilen sayıya 100 eklenir.

 

Bu rakam boydan çıkarıldığında ideal kilo hesaplama da elde edilen netice o şahsın ideal kilosunu gösterir.

 

Kadınlar için bu değerler birkaç kilo daha düşüktür.

 

Örnek olarak:

 

Boyu 1.78 cm. olan bir erkeği alalım.

 

Önce 178 – 150 = 28 ‘i buluruz.

 

Bunu dörde bölersek 7 çıkar.

 

100 ekleyip (100 + 7 = 107) boydan çıkarmamız (178 – 107) ideal kiloyu verir:

 

71 kg.

 

İşte bu değerin yüzde 10’u (7 kg) aşıldığında şişmanlık sınırına girilmiş olur.

 

İdeal Kilo Hesabı boyu 1.78 cm. olan bir erkek 78 kiloyu aşıyorsa şişman sayılmaktadır.