Cevizin faydaları üzerinde yapılan araştırmalar, yeni bir yararını daha ortaya çıkardı. Özellikle, sperm kalitesini artırmak isteyen erkekler her gün ceviz yediğinde, mutluluk veren sonuçlar alabiliyor.

Yeni araştırmalara göre ceviz tüketimi sperm kalitesini etkileyen faktörleri ve erkek kısırlığının kilit belirteçlerini geliştirebilir. Delaware Üniversitesi’nden araştırmacılar Heliyon dergisinin 2017 e00250 sayısında yayımlanan araştırmalarında, günlük 75 gram ceviz tüketimiyle ceviz açısından zengin bir beslenmenin, sperm hücrelerinin bozulmasını (lipid peroksidasyonu) azaltarak sperm kalitesini belirleyen iki etmeni, yani sperm motilitesini (hareketliliği) ve sperm morfolojisini iyileştirebileceğini ortaya koyuyor. Bu tür hücre bozulmaları, temelde çoklu doymamış yağ asitlerinden oluşan sperm membranına zarar veriyor .1 Ağaçta yetişen kabuklu kuruyemiş türleri arasında, büyük bir kısmı çoklu doymamış yağ asitlerinden oluşan tek tür ceviz (yaklaşık otuz gramında bulunan 18 gr. yağın 13’ü bu yağ asitlerinden oluşuyor). Çoklu doymamış yağ asitleri, vücut hücrelerinin gelişimine ve onarılmasına yardımcı olan temel besin maddeleri olarak kabul ediliyor.

Bu araştırma, kısırlık tedavisi gören çiftlere umut verici. Uluslararası Aile Planlaması Federasyonu’na göre, dünya çapında çiftlerin %10’u ya kısırlık yaşıyor ya da daha öncesinde yaşamış. Bu durum küresel bir kısırlık krizi olduğuna işaret ediyor. Güncel rakamlara göre, bütün kısırlık türleri arasında %25’i teşkil eden erkek kısırlığı git gide daha önemli bir konu haline geliyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre fertilite oranları daha önce hiç olmadığı kadar düşük seviyelere ulaşarak bu trendde devam ediyor. Dünyanın neredeyse yarısında, fertilite replasman düzeyinin altında yer alıyor.

CIA World Factbook verilerine göre 2014 yılında Nijer 6,89’luk fertilite oranıyla 223 ülke arasında ilk sırada yer alırken Türkiye, Fransa’nın hemen arkasında 2,08 oranıyla 113. sırada bulunuyor.  

TÜİK verileri Türkiye’nin Avrupa genelinde görünen nüfus yaşlanması sorunuyla karşı karşıya kalma ihtimali olduğunu gösteriyor; canlı doğum ve fertilite oranları düşmeye devam ediyor.

Kurumun Nisan ayı raporunda, 2014 yılında 2,18 olan çocuk oranının 2015’e gelindiğinde 2,14’e düştüğü görülüyor. Halbuki aynı oran 2001 yılında 2,37 olarak kaydedilmişti. Yine TÜİK’e göre canlı doğum sayısı 2014 yılından 2015’e yaklaşık 20 bin azalarak 1 345 286’dan 1 325 783’e düştü.

Araştırmayı yürüten uzman ekibinin başında bulunan, Delaware Üniversitesi Doktoru Patricia A. Martin-DeLeon “Ceviz tüketiminin aslında sperm hücrelerindeki peroksidatif hasarı azaltarak sperm kalitesini artırmaya yardımcı olabileceğini bulmamız gerçekten heyecan verici” diyor ve şöyle ekliyor “Cevizin içerisinde bu etkiyle ilişkilendirilebilecek spesifik besin maddelerinin ne olduğunu belirlemek için araştırmaların devam etmesi gerekmekle birlikte, halihazırda elde ettiğimiz bulgular cevizin sperm sağlığı için faydalı olabileceğini gösteriyor.”

Bu çalışma, günlük öğünlerinde 75 gram ceviz tüketen erkeklerde sperm canlılığı, motilitesi ve morfolojisinin ceviz yemeyen diğer erkeklere kıyasla gelişim gösterdiğini ortaya koyan randomize kontrollü çalışmanın bulgularını da destekleniyor.2 Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles Halk Sağlığı ve Hemşirelik Okulu’nda görev yapan, Amerika Nöroloji Akademisi üyesi ve doktoralı sağlık memuru Wendie A. Robbins önderliğinde yürütülen bu çalışma cevizin erkek fertilitesindeki potansiyel rolünü ortaya koymuştu.

2012 yılında Biology of Reproduction dergisinde yayımlanan bu bulguları ilginç bulan Martin-DeLeon, kendi çalışmalarına ceviz açısından zengin bir beslenmeyle sperm kalitesinin geliştirilmesinde rol oynayan mekanizmayı anlamak için başladıklarını ifade ediyor. Bu kapsamda sağlıklı fareler ile genetik olarak infertil olan fareler (PMC-4 gen kaybı) 9 ila 11 hafta boyunca ceviz açısından zengin beslenme yapan deney grubu ile ceviz tüketmeyen kontrol grubuna randomize olarak ayrıldı. Ceviz tüketen fareler arasında sağlıklı farelerde sperm motilitesi ve morfolojisinde önemli gelişme yaşanırken, infertil farelerin sperm morfolojisinde ciddi gelişme olduğu görüldü. Sağlıklı ve infertil farelerin her ikisinde de peroksidatif hasarda önemli azalma olduğu gözlendi. Ancak araştırmacılar deney grubunda yer alan infertil farelerde gen kaybı olması sebebiyle, sperm motilitesinin olumsuz etkisini tersine çevirmeyi başaramadı.

“Bu hayvan deneyleri, cevizin sperm kalitesini nasıl iyileştirilebildiğine ışık tutmakta olup, cevizin ne etkide bulunabileceğini gösteren insan deneyimizin güzel bir devamı niteliğinde” diyen Dr. Robbins, şöyle ekliyor “Sperm kalitesi gelişiminin arkasında yatan faktörleri inceleyen çalışmalar, bu önemli konuya ilişkin araştırmaların ilerlemesi açısından oldukça değerli”.

Referanslar:

1Coffua LS, Martin-DeLeon PA. Effectiveness of a walnuts-enriched diet on murine sperm: involvement of reduced peroxidative damage. Heliyon. 2017;3(2).

2Robbins WA, Xun L, FitzGerald LZ, et al. Walnuts improve semen quality in men consuming a Western-style diet: randomized control dietary intervention trial. Biol Reprod. 2012;87(4):101.