Mesleki eğitime getirdiği yeniliklerle tanınan Kapadokya Meslek Yüksekokulu, akademik alanda da çığır açmaya devam ediyor.

Kapadokya Meslek Yüksekokulu, ikinci yayını “Bize Yön Veren Metinler” ile ülkemiz yayın hayatında büyük bir eksiği tamamlamak üzere ilk adımı attı. 750 – 2000 yılları arasında 1250 yıllık düşünce serüvenimizi gözler önüne sermek amacıyla yola çıkılan projenin ilk iki cildi Başbakanlık Tanıtma Fonu katkılarıyla tamamlandı ve “Büyük Buluşma” ve “Kuzey Gökkürede Yeni Bir Yıldız Selçuklu” adlarıyla yayınlandı.

Metin seçme, tercüme ve sadeleştirme çalışmalarında çeşitli alanlarda uzmanlığı bulunan yirmiyi aşkın danışmanın görev aldığı Kapadokya Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyeti Başkanı yazar Alev Alatlı tarafından derlenen “Bize Yön Veren Metinler” seçkisi, yayınlanmasının hemen ardından büyük ses getirdi ve özellikle akademik camia tarafından yoğun ilgi gördü.

bizeyonverenmetinler

Kapadokya Meslek Yüksekokulu, 2010 yılında batı medeniyetinin 3500 yıllık serüvenini seçme metinler halinde özetleyen “Batıya Yön Veren Metinler” isimli eseri de düşünce hayatımıza kazandırmıştı.

Toplamda dört cilt halinde yayınlanan ve batılı kimlik oluşumunu, batılı aydınların kendi medeniyetlerini kurgulayışlarını ve ona bakışlarını yansıtan bir özet mahiyetinde olan “Batıya Yön Veren Metinler” halen büyük ilgi görmektedir.