Bir erkek sizin doğal görünmenizi tercih ettiğini söylüyorsa, bu ne demektir?